Žižek, Slavoj, Çatlak nerede? Marx, Kapitalizm ve Ekoloji, İstanbul, Encore Yayınları, 2022.
Žižek, Slavoj, Cinsel olan politik midir?, İstanbul, Encore Yayınları, 2022.
Suret Psikokültürel Analiz, Sahne, Sayı 13, İstanbul, Minotor Kitap, İthaki Yayınları, 2023.
Yatılı (Okulda) Büyümek, Yayına Hazırlayan: Şükran İ. Başarır, Düş/Düşün 65, İstanbul, Bağlam Yayınları, 2023.
Bachelard, Gaston, Mumun Alevi, Çeviren: Işık Ergüden, İstanbul, Minotor Kitap, İthaki Yayınları, 2023.
Siegel, Allen M., Heinz Kohut ve Kendilik Psikolojisi, Çeviren: Neslihan Rugancı, Yayıma Hazırlayan: Zeynep Atbaşoğlu, İstanbul, Encore Yayınları, 2023.

Bachelard, Gaston, Yeni Bilimsel Tin, Çeviren: Alp Tümertekin, İstanbul, Minotor Kitap, İthaki Yayınları, 2023.
Back to Top